Η λέξη κλειδί για την ασφάλειά σας
Facebook   I  Site map   I  Επιλογή γλώσσας
Greek English
Ποιότητα

Η Ποιότητα των υπηρεσιών και προϊόντων DOMUS δεν είναι συζητήσιμη. Είναι απόλυτα συνδεδεμένη και ταυτόσημη με το όνομα DOMUS. Η εταιρεία πάντα σε συνάρτηση με υψηλά διεθνή πρότυπα ποιότητας και ελέγχου:

  • εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα Ποιότητας ISO 9001
  • ακολουθεί πιστοποιημένο σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων OHSAS 18001
  • διαθέτει εργαστήριο δοκιμών των τελικών προϊόντων βάσει των Ευρωπαϊκών προτύπων
  • χρησιμοποιεί εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας
  • στηρίζεται στην ποιοτική εργασία του ανθρώπινου δυναμικούς της
  • διαχειρίζεται τις προτάσεις και τα παράπονα των πελατών – συνεργατών της βάσει δομημένου συστήματος
  • δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο σύστημα ποιότητας και την διασφάλισή του κατά το σχεδιασμό, την παραγωγή, τον έλεγχο και την πώληση των προϊόντων της και αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωσή της


Η εταιρεία επικεντρώνει το σχεδιασμό στη δημιουργία προϊόντων ασφάλειας, με χαρακτηριστικά τη λειτουργικότητα και την ευκολία στην τοποθέτηση και τη χρήση. Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας – κόστους, χαρακτηριστικό που κάνει τη DOMUS να κατέχει ξεχωριστή θέση στην αγορά.

Η τεχνογνωσία, η πολύχρονη εμπειρία, η έρευνα και η καινοτομία της DOMUS προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα μεγάλης αξιοπιστίας και υψηλής ασφάλειας. Απόδειξη η ενδυνάμωση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες της. Το ήδη εκτεταμένο δίκτυο της εταιρείας μεγαλώνει και η DOMUS πλέον βρίσκεται παντού, με πολλούς αντιπροσώπους σε κάθε σημείο της Ελλάδας.

Χρησιμοποιώντας την δημιουργικότητα, την πρωτοβουλία και τις ικανότητες όλου του προσωπικού, η DOMUS στοχεύει στην πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη, επιδιώκοντας παράλληλα τη βελτίωση της εσωτερικής ποιότητας αλλά και της ποιότητας του τελικού προϊόντος, την ανάπτυξη, την κερδοφορία και την διατήρηση της εταιρίας μεταξύ των καλυτέρων - αν όχι η καλύτερη - στον τομέα της, στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Copyright © 2012 Domus S.A. All rights reserved. Terms of use / Privacy policy
Powered by Sprint