Η λέξη κλειδί για την ασφάλειά σας
Facebook   I  Site map   I  Επιλογή γλώσσας
Greek English
Ανθρώπινο Δυναμικό
Αρχική σελίδα Εταιρεία Ανθρώπινο Δυναμικό

Η DOMUS στηρίζει την ανοδική της πορεία τόσο στην ποιότητα των προϊόντων της όσο και στην ποιότητα των ανθρώπων της. Πάντα επιδιώκει να προσλαμβάνει νέους ανθρώπους που επιδεικνύουν ταλέντο, όρεξη και αποφασιστικότητα για να αναπτυχθούν, στοχεύοντας σε μια μακροπρόθεσμη και εποικοδομητική συνεργασία με την εταιρεία.

Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού προσπαθεί καθημερινά να εμφυσήσει αξίες όπως ομαδικότητα, συνεργασία, ενδιαφέρον, ηθική συμπεριφορά και ειλικρίνεια στους εργαζομένους και αναμένει αυτές να επιβεβαιώνονται μέσα από την καθημερινή πρακτική στην εργασία. Στόχος είναι το πρόσφορο εργασιακό κλίμα, με ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να συνεννοηθούμε και να συνεργαστούμε, μέσα σε μία DOMUS της οποίας εμείς οι ίδιοι φτιάχνουμε το περιβάλλον και ορίζουμε την ταυτότητά της.

Όλοι μαζί στην Domus επιδιώκουμε ένα κοινό στόχο που είναι συνυφασμένος με την στρατηγική της εταιρείας. Αυτό προϋποθέτει την δημιουργική συνεισφορά όλου του ανθρώπινου δυναμικού και τον πλήρη συντονισμό των λειτουργιών της. Η σωστή οργάνωση, η τήρηση των εταιρικών κανόνων και διαδικασιών και η σύνδεση ατομικών και επιχειρησιακών στόχων αποτελούν την επιτυχία αυτής της στρατηγικής.

 

Copyright © 2012 Domus S.A. All rights reserved. Terms of use / Privacy policy
Powered by Sprint