Η λέξη κλειδί για την ασφάλειά σας
Facebook   I  Site map   I  Επιλογή γλώσσας
Greek English
Φιλοσοφία

Η DOMUS προσπαθεί καθημερινά να εμφυσήσει τις αξίες της στους εργαζομένους και αναμένει αυτές να επιβεβαιώνονται μέσα από την καθημερινή πρακτική στην εργασία. Συνοπτικά αυτές είναι :

  • η εστίαση στις ανάγκες του πελάτη
  • η συνεχής ανάπτυξη των ανθρώπων μας
  • η έμφαση στις εργασίες που προσθέτουν Αξία
  • η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και των τελικών προϊόντων
  • η συνεπεία με τις δεσμεύσεις μας
  • η σύμπνοια του κάθε εργαζόμενου με τους εταιρικούς στόχους
  • η συνεργασία, η ομαδικότητα και οι θετικές συναδερφικές σχέσεις
  • η προθυμία, το ενδιαφέρον και η καταβολή προσπάθειας και η διαθεσιμότητα του εργαζόμενου σε περίπτωση ειδικών συνθηκών
  • η συμμετοχή στα κοινά και η κοινωνικότητα


Όλα τα παραπάνω πρέπει να είναι όχι μόνο αποδεκτά, αλλά να αποτελούν το «πιστεύω» του κάθε εργαζόμενου της DOMUS. Στόχος είναι το πρόσφορο εργασιακό κλίμα, με ανθρώπους ταιριαχτούς και με τους οποίους μπορούμε να συνεννοηθούμε, μέσα σε μία DOMUS, της οποίας εμείς οι ίδιοι φτιάχνουμε το περιβάλλον και ορίζουμε την ταυτότητά της.


Η Επιχειρησιακή Στρατηγική

Η DOMUS έχει χαράξει επιχειρησιακή στρατηγική σύγχρονη και προσαρμοσμένη στα μέτρα μιας μεσαίας βιομηχανικής μονάδας που την καθιστούν ανταγωνιστική σε διεθνή επίπεδα.
 
Βάσει αυτής της στρατηγικής, ερευνά συνεχώς τις ανάγκες της Ελληνικής και ξένης αγοράς για να αναπτύξει νέα προϊόντα και να βελτιώσει τα υπάρχοντα. Αυτό το επιδιώκει μέσα από δημιουργική, ποιοτική και οργανωτική ευελιξία και όχι μόνο μέσα από ποσοτικές αυξήσεις συγκεκριμένων προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πελατών – συνεργατών μας.

Οι αυξημένες απαιτήσεις των πελατών μας για νέα προϊόντα, προηγμένη ασφάλεια και τεχνικές γνώσεις ικανοποιούνται μέσω της άμεσης και καθημερινής επαφής μαζί τους, με το έμπειρο προσωπικό που προσφέρει τις απαραίτητη τεχνική υποστήριξη και γνώσεις για την εφαρμογή και την λειτουργία των προϊόντων μας.

 

Copyright © 2012 Domus S.A. All rights reserved. Terms of use / Privacy policy
Powered by Sprint