Η λέξη κλειδί για την ασφάλειά σας
Facebook   I  Site map   I  Επιλογή γλώσσας
Greek English
Οργάνωση & Εγκαταστάσεις
Αρχική σελίδα Εταιρεία Οργάνωση & Εγκαταστάσεις

Η οργανωτική διάρθρωση της εταιρίας περιλαμβάνει τα Τμήματα/ Διευθύνσεις :

  • Οικονομική
  • Εμπορική
  • Εξαγωγών
  • Ανθρώπινου Δυναμικού (Προσωπικού)
  • Έρευνας & Ανάπτυξης
  • Διασφάλισης Ποιότητας και Ποιοτικού Ελέγχου
  • Προγραμματισμού & Logistics
  • Αποθήκης / Διανομής
  • Τεχνικό Τμήμα
  • Παραγωγής


Η παραγωγή βρίσκεται σε εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 4.000 τ.μ. και λειτουργεί μέσα από μηχανογραφημένο περιβάλλον. Η εταιρεία απασχολεί περισσότερα από 100 άτομα. Τα τμήματα παραγωγής που περιλαμβάνει είναι: α) χυτηρίου, β) κοπής - διαμόρφωσης εξαρτημάτων
χαλυβδοταινίας, γ) ενδιάμεσων φάσεων (διαμορφώσεις, συγκολλήσεις, συνδέσεις κ.λ.π.), δ)επιμεταλλώσεως, ε) κατασκευής κυλίνδρων υψηλής ασφάλειας, στ) συναρμολόγησης & τελικού ελέγχου,ζ) συσκευασίας και η) αποθηκών α΄υλών, ενδιαμέσων και ετοίμου προϊόντος.

Όλος ο ειδικός εξοπλισμός μελετάται και παράγεται από το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας ή από συνεργαζόμενες εταιρίες πάντα με την επίβλεψη του Τεχνικού της Τμήματος.

Οι α΄ύλες, τα παραγόμενα εξαρτήματα και όλα τα τελικά προϊόντα ελέγχονται βάσει εγκεκριμένων οδηγιών Ποιοτικού ελέγχου ενώ κάθε νέο προϊόν αλλά και κάθε τελικό προϊόν δοκιμάζεται βάσει Ευρωπαϊκών προτύπων στο εργαστήριο δοκιμών της εταιρίας.

Η μονάδα του εργοστασίου συνεργάζεται με εγκεκριμένους και ίδιας φιλοσοφίας υποκατασκευαστές, οι οποίοι εξυπηρετούν τις ανάγκες της παραγωγής.

Copyright © 2012 Domus S.A. All rights reserved. Terms of use / Privacy policy
Powered by Sprint